Photos  Lluniau

 

27/11/19

Year 2 have been very busy recently! They have been busy learning about Autumn and have enjoyed developing skills whilst learning about France during our International Week. Buodd Blwyddyn 2 yn brysur iawn yn ddiweddar!

Autumn

 

 

 Leaf Measuring

 

 

 France - International Day

 

 

 

22/11/19

Thank you very much to Dr Priti who came to talk to the Foundation Phase children about her work as a doctor and how to keep our bodies healthy. Diolch yn fawr i Dr Priti a ddaeth i siarad gyda'r plant Cyfnod Sylfaen heddiw am ei gwaith a sut i gadw'r corf yn iach. 

 

 

13/11/19

Mae'r Dosbarth Derbyn wedi cael llawer o hwyl, yn Goedwig Gogerddan heddiw!  Dosbarth Derbyn had a wonderful time, in Gogerddan Woods today.

 

Mae blwddyn 1 wedi bod yn brysur iawn yn ddiweddar! 

Year 1 have been very busy recently!

They have been learning all about Austarlia as part of our International Week...

 They practised their coding skills using the Beebot…...

 And they had lots of fun using their senses to make observations during their Autumn walk....

 

Da iawn i dim rygbi merched yr ysgol buodd yn cystadlu yn nhwrnament yr Urdd yn ddiweddar.  Well done to the girls rugby team, who were competing at the Ceredigion schools Urdd tournament recently.

 

Thank you to Josh, Izzy and Miriam who came to talk to Mrs Payne's class about their experiences in Japan.  Diolch yn fawr i Josh, Izzy a Miriam a ddaeth i siarad am eu profiadau yn Siapan gyda dosbarth Mrs Payne.

 

Da iawn i'r holl blant buodd yn cystadlu yn nhrawsgwlad ysgolion cylch Aberystwyth.  Well done to all of the children who represented the school at the Aberystwyth schools cross country event.  An excellent effort was made by all who attended, with some making it through to the next round (county competition). Da iawn!

 

Miss Griffiths' class very much enjoyed their trip to Chester last week! Roedd blwyddyn 5 Miss Griffiths wedi mwynhau mas draw ar eu trip i Gaer!