Reception and YEar 1/Derbyn a Blwyddyn 1

Croeso i dudalen wefan y Dosbarth Derbyn a Blwyddyn 1!

Welcome to Dosbarth Derbyn and Year 1's webpage! 

Please find below an overview of our planned learning for this year (2021/22) and also a copy of our latest class letter.  We will be posting photos on here of our class learning activities during the year, so please remember to visit the page!

 

Overview of Planned Learning Activities (Derbyn / Reception)

 Overview of Planned Learning Activities (Blwyddyn 1 / Year 1)

 Class Letter (September 2021)

Sports Day

 

Seeds, Soil & Sunshine 

 

 

 

 

 

 

Diwrnod Rhyngwladol - Iwerddon  / International Day - Ireland

 

 

 

 

Mwynhau yn yr Ardd / Enjoying in the garden

Helfa Wy Pasg / Easter Egg Hunt

Dathlu Diwrnod y Llyfr / Celebrating World Book Day

 

Dathlu Dydd Gwyl Dewi

 

 

Exploring Ice!

 

 Christmas Jumper Day and Stable Trail / Diwrnod Siwmper Nadolig a'r 'Stable Trail'

 

 Christmas learning activities

 

Bonfire night themed work

 

25.11.21

The children had lots of fun exploring the features of Autumn whilst out on a walk around the village earlier this week.  Well done them!

Cafodd plant y Dosbarth Derbyn a Blwyddyn 1 amser da yn chwilio am nodweddion yr Hydref cynharach yn yr wythnos.  Da iawn nhw!

 

19.11.21

We had a fantastic day today celebrating Children in Need.  We took part in quiz, listened to 'Radio Comins' and made Pudsey masks.  Well done also to everyone who took part in the 'Comins Cake Off'! 

Cawsom lawer o hwyl heddiw yn dathlu diwrnod Plant Mewn Angen.  Da iawn i bawb wnaeth cystadlu yn ein cystadleuaeth coginio 'Comins Cake-Off'!