Reception and YEar 1/Derbyn a Blwyddyn 1

Croeso i dudalen wefan y Dosbarth Derbyn a Blwyddyn 1!

Welcome to Dosbarth Derbyn and Year 1's webpage! 

Please find below an overview of our planned learning for this year (2023/24) and also a copy of our latest class letter.  We will be posting photos on here of our class learning activities during the year, so please remember to visit the page!

 

Class Letter (September 2023)

Planned Learning

Derbyn - Overview of Planned Learning Activities

 

Year 1 - Overview of Planned Learning Activities 

--------------------------

Class Pictures (2023 -2024)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gardening                                                                              2D shapes

                                  

 

The Little Red Hen 

                       

Pasg / Easter

Ar y Fferm / On the Farm

              

 

 

Comic Relief Bake Off

Gwyl Agor y Drysau

Eisteddfod Ysgol / School Eisteddfod

International Country - Wales 

          

          

       

        

        

         

 

 

 

Letter of the week - m

Children's Mental Health Week

    

/i/video/20240209_094600000_iOS.mov

 

Diwrnod Santes Dwynwen / St Dwynwen's Day

      

Gweithgareddau Nadolig / Christmas Activities

Cinio Nadolig / Christmas Dinner

 

 

 

Anti-Bullying Week / Wythnos Gwrth-fwlio

Remembrance Day / Diwrnod y Cofio

Developing our ICT skills / Datblygu sgiliau TGCh

Autumn / Hydref

Learning to use HWB

Balance Bikes / Beiciau Balans

Language / Iaith

               

 

           

Maths


Perfformiad 'Dawns y Dail' gan Arad Goch

/i/video/20231004195145000iOS.mp4

 

 

Class Pictures (2022-2023)

Trip to the Moody Calf Play Barn. Pawb wedi mwynhau mas draw!

Mabolgampau Ysgol / School Sports Day

Ymweld ag Amgueddfa Ceredigion / Visit to Ceredigion Museum 

Dydd Gwyl Dewi 2023

 

Safer Internet Day 2023 - Want to talk about it?

 Adar / Birds

Y Gaeaf / The Winter

Nadolig/ Christmas

 

 

 

 

A fantastic Christmas performance of Baarmy Bethlehem by Dosbarth Dyfi & Dosbarth Leri. Da iawn chi!     

 

Maths

Harvest 

 

Incredible Me!

 

 

Outdoor Learning


 

Sbri Diri!

 

Maths

 

Welcome 

---------------------------

Class Pictures (2021-2022)

Sports Day

 

Seeds, Soil & Sunshine 

 

 

 

 

 

 

Diwrnod Rhyngwladol - Iwerddon  / International Day - Ireland

 

 

 

 

Mwynhau yn yr Ardd / Enjoying in the garden

Helfa Wy Pasg / Easter Egg Hunt

Dathlu Diwrnod y Llyfr / Celebrating World Book Day

 

Dathlu Dydd Gwyl Dewi

 

 

Exploring Ice!

 

 Christmas Jumper Day and Stable Trail / Diwrnod Siwmper Nadolig a'r 'Stable Trail'

 

 Christmas learning activities

 

Bonfire night themed work

 

25.11.21

The children had lots of fun exploring the features of Autumn whilst out on a walk around the village earlier this week.  Well done them!

Cafodd plant y Dosbarth Derbyn a Blwyddyn 1 amser da yn chwilio am nodweddion yr Hydref cynharach yn yr wythnos.  Da iawn nhw!

 

19.11.21

We had a fantastic day today celebrating Children in Need.  We took part in quiz, listened to 'Radio Comins' and made Pudsey masks.  Well done also to everyone who took part in the 'Comins Cake Off'! 

Cawsom lawer o hwyl heddiw yn dathlu diwrnod Plant Mewn Angen.  Da iawn i bawb wnaeth cystadlu yn ein cystadleuaeth coginio 'Comins Cake-Off'!