School Governing Body-Llywodraethwyr yr Ysgol

Chairperson

Cadeirydd

Dr Jamie Medhurst

Vice Chairperson

Is-Gadeirydd

Ms Elen Jones

Local Authority Representatives

Cynrychiolwyr yr Awdurdod

Cllr JE Roberts

Alan Evans

Parent Governors

Rhieni Llywodraethwyr

 

Mr Danny Frisby

Mrs Rhiannon Lloyd-Williams

Mrs Rachel Rahman

Mr Phil Mostyn

 

Community Governors

Llywodraethwyr Cymunedol

 

Mr Benjamin Davies

Ms Jennifer Phipps

Teacher Governors

Athrawon Llywodraethwyr

Mrs Sarah Payne

 

Staff Governors

Mrs Mandy Daniel
Headteacher Mr Mike Carruthers


Annual Governor Report to Parents 2020