Welcome to Ysgol Comins Coch

Ysgol Comins Coch is situated in the village of Comins Coch, a mile outside the town of Aberystwyth in Mid Wales. Our school cares for each child as an individual. We aim to create a warm friendly environment which will enable every child and every member of staff to develop his or her potential to the full. Comins Coch Community School is an LEA Maintained Primary School within the Ceredigion local authority.

We have enthusiastic staff who work hard to continually raise standards and improve the school. We are very proud of the high standards which the school has achieved which ensure that our children succeed academically as well as in extracurricular activities such as sports.

Croeso i Ysgol Comins Coch

Mae Ysgol Comins Coch wedi’i lleoli ym mhentref Comins Coch, milltir i’r gogledd o dref Aberystwyth yng Nghanolbarth Cymru. Mae ein hysgol ni yn gofalu am bob plentyn fel unigolyn. Ein nod yw creu awyrgylch gynnes a chyfeillgar lle gall disgyblion a staff ddatblygu i’w llawn potensial. Mae Ysgol Gymunedol Comins Coch yn ysgol wladol Awdurdod Addysg Ceredigion.

Mae gennym staff brwdfrydig sydd yn gweithio’n galed i godi safonau a gwella’r ysgol yn barhaus. Ymfalchïwn yn safonau cyrhaeddiad uchel yr ysgol sydd yn golygu fod ein plant yn profi llwyddiant academaidd yn ogystal â llwyddiant mewn meysydd allgyrsiol megis chwaraeon.

Letters / Llythyron
Letters

Facebook
Letters

X (Twitter)
Letters